• Tjänster

Vi arbetar med särskild inriktning på humanjuridiken och åtar oss uppdrag inom familjerätten, gällande mål om vårdnad och umgänge med barn, bodelning under äktenskap och i samband med äktenskapsskillnad samt arvsrättsliga frågor inklusive upprättande av bouppteckningar. Vi upprättar naturligtvis även testamenten och äktenskapsförord.

Vi åtar oss också uppdrag inom migrationsrätt med eller utan Migrationsverkets förordnande till offentligt biträde och i brottmål, både som offentlig försvarare och målsägandebiträde. Olika typer av tvistemål kan vi också biträda med, exempelvis tvister om hantverksarbeten, dolda fel i fastigheter efter överlåtelser och tvister om betalning av skulder. Vi upprättar testamenten och äktenskapsförord.
Vi hjälper klienter att få rättshjälp och rättsskydd i hemförsäkringen i den typ av ärenden där detta är möjligt enligt lag.

Varje onsdag kl. 15.00-17.00 finns vi på Kista Folkhögskola och lämnar där fri rådgivning i 15 minuter per sökande. Bokning kan göras på plats eller per telefon. Information finns på deras hemsida.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.